• 04 PAŹ 18

  Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji naukowej nt. „Spotkanie katechezy z teologią”

  Od organizatorów:

  Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Spotkanie katechezy z teologią” pod patronatem Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW. Odbędzie się ona 28 listopada 2018r na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem konferencji jest zaangażowanie studentów i doktorantów w pogłębianie refleksji katechetycznej.

  Zaproszenie jest skierowane do wszystkich studentów wydziałów teologicznych oraz alumnów wyższych seminariów duchownych w Polsce. Zamysłem organizatorów jest wieloaspektowa analiza zagadnień katechetycznych w kontekście ich powiązań z różnymi specjalnościami teologicznymi oraz naukami pozostającymi w związku z teologią. Konferencja ma charakter konkursowy.

   

  Zasady zgłoszeń:

  1. Organizatorem konferencji jest Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy WT UKSW.
  2. Organizatorzy wybiorą prelegentów spośród osób, które nadeślą swoje zgłoszenia
   i propozycje wystąpień.
  3. Wystąpienia konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: referat oraz poster naukowy.
  4. Zaproszenie jest adresowane przede wszystkim do studentów wydziałów teologicznych studiów magisterskich oraz doktoranckich.
  5. Punktem centralnym tematu ma być odniesienie do katechezy, a tło refleksji naukowej mogą stanowić różne specjalności teologiczne lub inne dziedziny bądź dyscypliny pomocnicze dla katechetyki.
  6. Zgłoszenie ma zawierać imię, nazwisko i jednostkę naukową autora oraz opiekuna naukowego, temat i abstrakt wystąpienia (500-1000 znaków).
  7. Tekst wystąpienia oraz posteru naukowego nie może być wcześniej nigdzie publikowany.
  8. Czas wystąpienia w przypadku referatu nie może przekraczać 15 minut, a posteru naukowego – 10 minut.
  9. Wystąpienia będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: ocena merytoryczna, oryginalność pomysłu, sposób prezentacji.

   

   

  1. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 października na adres

  a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl lub t.kopiczko@uksw.edu.pl

  1. W ciągu 5 dni organizatorzy poinformują osoby, które nadesłały zgłoszenia o akceptacji ich wystąpień i ostatecznym kształcie programu.
  2. Wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia (przydatne m.in. do stypendiów naukowych).
  3. Prelegenci – po spełnieniu warunków redakcyjnych – będą mieli możliwość opublikowania wystąpień w punktowanych czasopismach naukowych.
  4. Dla autorów najlepszych wystąpień w każdej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe.
  5. Wszelkie pytania należy kierować do organizatorów konferencji:

  a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl  lub t.kopiczko@uksw.edu.pl

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji zasad konkursowych.

  Serdecznie zapraszamy do udziału. Oczekujemy na zgłoszenia.

  Organizatorzy

  dr Aneta Rayzacher-Majewska

   ks. dr Tomasz Kopiczko

  spotkanie katechezy z teologią, zaproszenie + karta zgłoszeń