ERASMUS + 2017/2018 Studenci kierunku: teologia oraz nauki o rodzinie

Wnioski na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2017/18 należy złożyć do dnia 25 marca 2017 r. u kierunkowego koordynatora ds. wymiany studentów ks. dr hab. Cezarego Korca prof. US. Formularz są dostępne na stronie Działu Spraw Międzynarodowych.
Kontakt z koordynatorem: cezary.korzec@usz.edu.pl