Wzory podań dla studentów obowiązujące od 01.10.2015 r.

Indywidualna organizacja studiow+ porozumienie

Podanie w innych sprawach

Urlop zdrowotny

Przeniesienie na inny kierunek - studia stacjonarne

Przeniesienie z innej uczelni na US

Przeniesienie z TEOK na TEO

Zmiana terminu odbywania praktyki zawodowej / pedagogicznej

Zmiana terminu zaliczenia różnic programowych

Wznowienie studiów

Urlop okolicznościowy krótkoterminowy

Urlop okolicznościowy długoterminowy

Powtarzanie przedmiotu

Powtarzanie semestru albo roku

Komisyjne zaliczenie lub sprawdzenie pracy egzaminacyjnej

Egzamin komisyjny

Zmiana terminu zdawania egzaminu