• 07 MAR 19

  Wyjazdy STA i STT w roku 2018/2019

  Uprzejmie informuję, że kwalifikacja dodatkowa pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus (STT oraz STA) odbędzie się 15 marca 2019 r. Osoby zainteresowane wyjazdem proszę zatem o zapoznanie zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych (STA) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/19 na stronie internetowej DSM US:  http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-pracownikow/sta/

  Oraz dla wyjazdów dydaktycznych (STT) do krajów programu w ramach Programu ERASMUS+ Akcja Kluczowa 1 – Mobilność Edukacyjna w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/19 na stronie internetowej DSM US: http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-pracownikow/stt/

   

  Dr hab. Angelo Rella
  Koordynator wydziałowy ds. wymiany kadry akademickiej