• 13 MAJA 19

  Wybór promotora pracy dyplomowej do dnia 14.06.2019 r.

  Szanowni Studenci, uprzejmie prosimy o dokonanie wyboru promotora pracy dyplomowej do dani 14 czerwca br.

  PODANIE/ZGŁOSZENIE* należy pobrać ze strony www* lub dziekanatu a następnie z podpisem promotora złożyć  w dziekanacie pok. nr 9 lub nr 2.

  Wybór dotyczy: ITA i NOR rok 2, ITA II stopnia – rok 1,  TEO rok 3

  * PODANIE (dla doktorów), ZGŁOSZENIE (dla doktorów habilitowanych i profesorów)

  * zakładka: studenci => dziekanat => wzory podań dotyczące prac dyplomowych (nr 13-16)

   Brak zgłoszenia w ww. terminie będzie skutkowało automatycznym przydzieleniem promotora pracy dyplomowej.