Zgodnie z „Ustawą o szkolnictwie wyższym” nadzór nad wydziałami teologicznymi działającymi na uczelniach państwowych w zakresie nauczania teologii katolickiej sprawują odpowiednie władze kościelne. Wielki kanclerz reprezentuje Stolicę Apostolską wobec Wydziału i Wydział wobec Stolicy Apostolskiej, a w szczególności nadzoruje program nauczania teologii katolickiej oraz udziela osobom nauczającym misji kanonicznej (teologia) lub zgody na nauczanie (przedmioty poza teologią).