• 05 LIS 19

  Testy poziomujące z języka obcego. Dotyczy studentów I roku studiów I stopnia o raz jednolitych magisterskich

  INFORMACJA JEST WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU I stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich  stacjonarnych i niestacjonarnych UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  Każdy student I roku studiów

  od 18.11.2019 ( od godz. 6:00) – do 2.12.2019 ( do godz. 15:00)

    musi przystąpić do Testu Poziomującego (Diagnostycznego) on- line

  po to by określić swój poziom znajomości języka obcego.

  Szczegóły na stronie: e-studia.univ.szczecin.pl

  oraz http://ackj.usz.edu.pl/b1-testy-poziomujace/

  Tel. ACKJ : 91 444 38 10/ 38 14

  *poniższe informacje nie dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I roku II stopnia

   

  Według  Zarządzenia JM Rektora US nr 48/2013r. Uniwersytet Szczeciński  Student jest zobowiązany w trakcie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (tzw. licencjackich)

  opanować przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2.

  Poziom B2  jest dokładnie zdefiniowany w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

  Student na I roku w Dziekanacie swojego Wydziału dokonuje w stosownym czasie wyboru języka obcego, jaki chciałby mieć w ramach lektoratu ( lektorat wynosi 120 godz. wybranego języka).

  ACKJ zapewnia lektoraty zgodnie z ofertą Wydziału z  następujących języków obcych:

  angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego.

  Docelowo większość lektoratów języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  I stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim będzie prowadzone od drugiego roku studiów od poziomu B1 do poziomu B2.

  Każdy student I roku studiów I stopnia musi do końca listopada bieżącego roku akademickiego przystąpić do Testu Poziomującego (Diagnostycznego) online po to by określić swój poziom znajomości języka, przy czym poziom wyjściowy to B1.

  Jeżeli student jest na poziomie niższym, to powinien nadrobić różnicę między swoim poziomem a poziomem B1 we własnym zakresie w czasie I roku studiów.