• 17 WRZ 18

  Test poziomujący z języka obcego dla studentów 1 roku studiów

  Studencie pierwszego roku!

  –    Test diagnostyczny diagnozuje/ocenia Twoją znajomość języka obcego.
  –    Nie jest to żaden egzamin. Nawet jeżeli uzyskasz słaby wynik, nie będziesz musiał przystępować do         jakiegokolwiek egzaminu poprawkowego.
  –    Test diagnostyczny ma Ci jedynie pomóc ocenić, czy jesteś na wystarczająco wysokim poziomie, by podjąć         naukę języka obcego na lektoracie na drugim roku studiów.
  –    Jeżeli uzyskasz słaby wynik, to będzie to dla Ciebie ważna informacja: że musisz trochę popracować nad         językiem obcym zanim rozpoczniesz lektorat.
  –    W Twoim interesie jest, by test wypadł wiarygodnie: ściąganie jest całkowicie bezsensowne!

  1)    Przyszedłeś 25 minut przed terminem rozpoczęcia testu.
  2)    Od razu wejdź do Auli prawymi drzwiami – drzwi zaznaczone jako ‚WEJŚCIE’ = ‚IN’.
  3)    Podejdź do tego stolika:
  4)    Powiedz:
  a.    swoje nazwisko oraz
  b.    jaki język zdajesz (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski).
  5)    Pobierz dwa dokumenty egzaminacyjne w języku, na który się zdecydowałeś:
  –    TEKST PYTAŃ (cztery kartki dwustronnie zadrukowane, 8 stron)
  —     nie wolno Ci nic pisać na TEKŚCIE PYTAŃ!
  –    KARTA ODPOWIEDZI (jedna kartka jednostronnie zadrukowana)
  —     piszesz tylko na KARCIE ODPOWIEDZI!
  6)    Na KARCIE ODPOWIEDZI pracownik wydający te dwa dokumenty pisze czas pobrania przez Ciebie obu dokumentów.
  7)    Zajmij miejsce na Auli i przystąp natychmiast do pisania – masz na to 45 minut od momentu czasu pobrania         zapisanego na KARCIE ODPOWIEDZI.
  8)    Najpierw na KARCIE ODPOWIEDZI wypełnij dane osobowe: nazwa Twojego Wydziału (może być w skrócie), kierunek         Twoich studiów, Twoje nazwisko, imię, dzisiejsza data, podpis; (jeżeli nie znasz numeru Twojego albumu =         nic nie piszesz w tej pozycji).
  9)    Na KARCIE ODPOWIEDZI i w TEKŚCIE PYTAŃ język obcy jest wskazany przez wielką literę: A = angielski, N =         niemiecki, F = francuski, H = hiszpański, R = rosyjski. Pod symbolem języka jest pozycja ‚WYNIK’; tej         pozycji nie wypełniasz.
  10)    Następnie – najważniejsze dziś – rozpocznij rozwiązywanie testu na KARCIE ODPOWIEDZI: przy każdej liczbie         (czyli numerze pytania z TEKSTU PYTAŃ) jest kwadracik. W ten kwadracik wpisujesz wybraną odpowiedź; może to         być jedna z czterech liter A, B, C, D (używasz wielkich liter, piszesz wyraźnie).
  11)    Po 45 minutach licząc od czasu pobrania zapisanego na Twojej KARCIE ODPOWIEDZI powinieneś mieć już         wszystkie odpowiedzi.
  12)    Wstań i podejdź do stolików ustawionych przy wyjściu z Auli (‚WYJŚCIE’ = ‚OUT’ jest z drugiej strony sceny         niż ‚WEJŚCIE’ = ‚IN’).
  13)    Podejdź do tego stolika:
  a.    na którym umieszczona jest nazwa Twojego Wydziału oraz
  b.    na którym umieszczony jest Twój kierunek studiów,
  c.    Podaj swoje imię i nazwisko, gdzie zostanie zaznaczona Twoja obecność.
  14)    Pracownikom siedzącym przy ustawionych stolikach przy wyjściu oddaj oba dokumenty: TEKST PYTAŃ (nietknięty)         oraz KARTĘ ODPOWIEDZI (wypełnioną) do stanowiska z językiem, który testowałeś.
  15)    Wyjdź z Auli. O wyniku zostaniesz poinformowany na swoim macierzystym Wydziale.

  Informacja dla studentów I r st. STACJONARNE 2018 2019

  informacja dla I roku st niestacjonarne 2018 2019
  Ustawa oSW z dnia 18.03.2011
  ZARZĄDZENIE NR 48.2013