• 21 STY 19

  Szkolenie BHP – sesja poprawkowa dla studentów i doktorantów

  SZKOLENIE BHP studentów i doktorantów US (dotyczy osób, które nie zaliczyły szkolenia w pierwszym terminie). Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
  odbywają szkolenie składające się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

  1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)
   od 14.02.2019 r., od godz. 12.00
   do 27.02 2019 r., do godz. 24.00
  2. Część praktyczna realizowana jest przez Pracownię Bezpieczeństwa Wodnego, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16 a. w terminie 21-28.02.2019 r.

  Dostępne terminy godzinowe szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej.

  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, niestacjonarnych pierwszego stopnia, niestacjonarnych jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich
  odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie:
  od 14.02.2019 r., od godz. 12.00
  do 27.02 2019 r., do godz. 24.00