• 17 STY 18

  Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów I roku – terminy kursu poprawkowego w roku ak. 2017/2018.

  Szkolenie BHP  dla studentów I roku – terminy kursu poprawkowego w roku ak. 2017/2018.

  Harmonogram:

  26 stycznia – 27 luty 2018 r., przeprowadzenie  kursu poprawkowego i testu BHP,

  szkolenie teoretyczne:

   – 26 stycznia 2018 r.,  godz. 12.00 – otwarcie dostępu do dwóch teoretycznych (e-learningowych) szkoleń  poprawkowych (szkolenie poprawkowe bhp dla studentów studiów stacjonarnych 2017/2018 oraz szkolenie poprawkowe bhp dla studentów studiów niestacjonarnych 2017/2018).

  – 27 luty 2018., godz. 12.00  zamknięcie szkolenia teoretycznego (testu).

   

  – 23 stycznia 2018 r., uruchomienie przez UCI modułu zapisów na szkolenie praktyczne (z udzielania pierwszej pomocy) w ramach szkolenia BHP studentów realizowanego w terminie listopad-grudzień 2017 (dla osób, które zaliczyły część teoretyczną a nie zrealizowały szkolenia praktycznego).

   

  26 stycznia – 27 luty 2018 r. – uruchomienie przez UCI zapisów  na szkolenie praktyczne BHP w ramach szkolenia poprawkowego  BHP dla studentów studiów stacjonarnych 2017/2018 oraz szkolenia  poprawkowego  bhp dla studentów studiów niestacjonarnych 2017/2018.