• 19 LIS 19

  Sympozjum naukowe nt. „Migracje 2015-…. – śmierć, utracone więzi: pamięć, artefakty, rytuały

  Instytut Nauk Teologicznych US zaprasza na Symposium of Priam-Tobit Staff nt. Migrations 2015-…. – death, lost relationships: memory,   artifacts,   rituals (Migracje 2015-…. – śmierć, utracone więzi: pamięć, artefakty, rytuały).

  Termin: 25 NOVEMBER 10:00, SALA RADY INSTYTUTU

  09:30 sekretariat / bufet kawowy
  10:00 – otwarcie obrad – dr Piotr Goniszewski wicedyrektor INT US

  10:15 ks. Cezary Korzec Uniwersytet Szczeciński
  Priam i Tobiasz: pochówek jako literacki „bohater”

  Agnieszka Halemba Universität Potsdam
  Etyka i metodologia badań w antropologii społecznej w kontekście śmierci, traumy i straty bliskich

  Patrizia Resta Università di Foggia
  Vita sociale del corpo dopo la morte

  12:15 pauza bufetowa / okienko dla mediów

  12:45 ks. Mariusz Boguszewski Uniwersytet Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie
  Sytuacja chrześcijan w Iraku i w Syrii w kontekście współczesnego konfliktu zbrojnego
  na Bliskim Wschodzie

  Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz Akademia Sztuki w Szczecinie
  Pamięć i dziedzictwo kulturowe: indywidualne i wspólnotowe: metody budowania tożsamości

  14:15 Obiad / okienko dla mediów
  15:00 Dyskusja panelowa


  26 NOVEMBER 9:30, SALA RADY INSTYTUTU

  09:30 ks. Cezary Korzec / Francesca Scionti / Kinga Łosińska

  Workshop – ankieta

  11:30 przerwa bufetowa / okienko dla mediów

  12:00 ks. Cezary Korzec / Piotr Kacperski

  Horyzont 2020 – Maria Skłodowska – Curie Research and Innovation Staff Exchange omówienie

  13:30 – obiad / okienko dla mediów

  Komitet naukowy:

  Agnieszka Halemba
  ks. Cezary Korzec
  Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
  Andrzej Ossowski

  Komitet organizacyjny:

  Dominika Muńko
  Piotr Kacperski
  Kinga Łosińska
  Koło Biblijne WT US

  Plakat konferencji