Studia na kierunku teologia prowadzone są z myślą o tych, którzy interesują się katolicką nauką o wierze, uważają jej treści za istotne dla życia własnego i społeczeństwa oraz uwzględniają ją w swoich planach pracy zawodowej. Są adresowane zarówno do osób świeckich, jak też alumnów wyższych seminariów duchownych oraz osób zakonnych.
Absolwent kierunku posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu filozofii. Zdobywa też ogólną wiedzę dotyczącą różnorakich zagadnień z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Posiada znajomość wybranego języka nowożytnego, umie także posługiwać się językiem specjalistycznym z dziedziny nauk teologicznych. Jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się działalnością edukacyjno-kulturalną oraz profilaktyką społeczną. Oprócz przygotowania do podjęcia pracy zawodowej absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych.

Po pierwszym roku studiów przewidziany jest wybór jednej z dwóch specjalności: nauczycielskiej albo ogólnoteologicznej.
SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
1. Specjalność ogólnoteologiczna
2. Specjalność nauczycielska

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.
Studia na kierunku teologia dają ogólne wykształcenie teologiczne, przygotowujące do podejmowania różnych zajęć tam, gdzie pracodawca ceni sobie odniesienie do systemu wartości chrześcijańskich. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się działalnością edukacyjnokulturalną oraz profilaktyką społeczną. W szczególności ukończenie kierunku ze specjalnością nauczycielską daje absolwentowi możliwość bycia nauczycielem religii w szkołach objętych systemem oświaty. Ci, którzy są osobami duchownymi, znajdują ponadto zatrudnienie w odpowiednich strukturach Kościoła rzymskokatolickiego. Absolwenci studiów na kierunku teologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na różnych studiach trzeciego stopnia i podyplomowych, w szczególności na studiach trzeciego stopnia w zakresie nauk teologicznych prowadzonych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.