Studia i Rozprawy są serią książkową wydawaną przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rada naukowa serii:
ks. prof dr hab. Zdzisław Kroplewski
ks. prof. zw. dr hab. Zdzisław Lec
ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Offmański
ks. prof. dr hab. Marek Pyc
ks. dr hab. Jan Machniak prof. UPJPII

Redaktor serii:
ks. dr Andrzej Wańka

Wprowadzenie do serii Studia i Rozprawy
Od roku akademickiego 2003/2004 rozpoczął działalność Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
W swoim zasięgu oddziaływań Wydział skupia ośrodki studiów teologicznych w Szczecinie, Paradyżu, Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Koszalinie. Zadaniami każdego wydziału teologicznego jest praca dydaktyczna i naukowa.
O sile naszego Wydziału w dużej mierze decydować będzie aktywność naukowa jego pracowników.
W ramach swojej działalności naukowej Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczyna wydawanie serii publikacji naukowych zatytułowanej Studia i Rozprawy. Seria ma przedstawiać pracę naukową pracowników Wydziału, a w ten sposób także promować Wydział Teologiczny US, ma też ukazywać kierunki badawcze prowadzone przez pracowników naukowych szczecińskiego środowiska teologicznego. Wydawana seria będzie też pomocą dla wszystkich pracowników WT US w zdobywaniu naukowego awansu.
Jako pierwsza pozycja serii wydawanej przez WT US ukazuje się praca zbiorowa pt. Religie w dobie pluralizmu
i dialogu. Następne publikacje będą prezentowały inne zainteresowania badawcze środowiska szczecińskiego. Myślę, że zapoczątkowana seria będzie się intensywnie rozwijała.

ks. dr hab. prof US Zdzisław Kroplewski
dziekan Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego

ks. dr hab. prof US Zdzisław Kroplewski
dziekan Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego

1. Religie w dobie pluralizmu i dialogu.
2. Święty Otton z Bambergu – Ewangelizator Pomorza. Jego kult do czasów współczesnych.
3. Polska katecheza wobec pluralizmu jednoczącej się Europy.
4. Biblioteki i archiwa Kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej.
5. Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej.
6. New Age. Idee i implikacje.
7. Mártyres tū Lógū.
8. Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów.
9. Arka Przymierza w dziejach Narodu Wybranego.
10. Wspólna perspektywa filozofii i teologii.
11. Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej.
12. Miejsca wspólne łacińskich epitafiów epoki renesansu.
13. Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym
14. Recepcja Soboru. Niektóre wyzwania wobec życia i działania Kościoła
15. Ochrona funkcji wychowawczej rodziny
16. Już i jeszcze nie. Doczecny i eschatologiczny wymiar ludzkiej nadziei
17. Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki
18. Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia historyczne i społeczne
19. Kościół i media w perspektywie komunikacyjno-pastoralnej
20. Johannes Pinsk. Prekursor posoborowej odnowy liturgicznej
21. Szatan w religii i kulturze
22. Kościół – Communio. Jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy
23. Nie lękaj się, Europo
24. Między wiarą a zabobonem
25. Duszpasterskie i profilaktyczne aspekty służby penitencjarnej
26. Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji
27. Współczesna katecheza liturgiczna.
34. Współczesne poszukiwania sacrum