„Colloquia Theologica Ottoniana” jest półrocznikiem wydawanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Komitet Redakcyjny:

  1. dr hab. Grzegorz Wejman prof. US – redaktor naczelny
  2. prof. zw. dr hab. Zdzisław Lec
  3. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski
  4. dr hab. Grzegorz Chojnacki prof. US – sekretarz

Adres redakcji:
ul. Pawła VI nr 2
71-459 Szczecin