• 06 MAJA 19

    Poprawkowe szkolenie BHP dla studentów

    Szanowni Studenci, informujemy, że szkolenie poprawkowe z BHP dla studentów z brakiem zaliczenia oraz studentów z letniego naboru na W. Biologii  odbywa się w dniach 29.04-24.05.2019. Termin szkolenia praktycznego zostanie ustalony po zakończonym szkoleniu e-learningowym.