Terminy i harmonogram zajęć na studiach doktoranckich
w semestrze zimowym 2017/2018:

październik listopad     grudzień  styczeń    
 04.10.2017 r.  08.11.2017 r.  06.12.2017 r.  10.01.2018 r.
 11.10.2017 r.  15.11.2017 r.  13.12.2017 r.  17.01.2018 r.
 18.10.2017 r.  22.11.2017 r. *  20.12.2017 r.  24.01.2018 r.
 25.10.2017 r.  29.11.2017 r.  30.01.2018 r.

* Konferencja Młodych Naukowców

 

13:45 – 15:15             seminarium doktoranckie – dla wszystkich

Harmonogram zajęć – I rok


 15:30 – 17:00 Metodologia nauk teologicznych i badań naukowych

– prowadzący zajęcia: ks. dr Andrzej Wańka

17:15 – 18:45 Wykład monograficzny z teologii systematycznej (I): Prymat biskupa Rzymu w dialogu katolicko-prawosławnym

– prowadzący zajęcia: ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak

 

Harmonogram zajęć – II rok


15:30 – 17:00 Wykład monograficzny z teologii systematycznej (II): Biblia uwikłana w przemoc: problem i współczesne modele rozwiązań biblijno-teologicznych

– prowadzący zajęcia: ks. dr hab. prof. US Cezary Korzec

17:15 – 18:45 Kształcenie psychopedagogiczne (II): Psychologia pastoralna

– prowadzący zajęcia: ks. prof. US dr hab. Sławomir Bukalski

 

Harmonogram zajęć – III rok


15:30 – 17:00 Wykład monograficzny z teologii systematycznej (III): Księga Rodzaju: czyli jak odczytać i zaktualizować zawarte w niej doświadczenie wiary

– prowadzący zajęcia: ks. prof. dr hab. Janusz Lemański

17:15 – 18:45 Wykład monograficzny z dyscyplin pokrewnych (II): Klasyczne zasady krasomówczej dyspozycji i perswazji

– prowadzący zajęcia: ks. dr hab. prof. US Jarosław Nowaszczuk