Plany zajęć - doktoranci - Wydział Teologiczny

Terminy i harmonogram zajęć na studiach doktoranckich
w semestrze letnim 2017/2018:

Terminy zajęć:

Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
07.03.2018 11.04.2018 09.05.2018 06.06.2018
14.03.2018 18.04.2018 16.05.2018 13.06.2018
21.03.2018 25.04.2018 23.05.2018 20.06.2018
28.03.2018 30.05.2018 27.06.2018

13:45 – 15:15            seminarium doktoranckie – dla wszystkich roczników: I – IV

Harmonogram zajęć – I rok

  1. Kształcenie psychopedagogiczne (I) – Psychopedagogika
    – prowadzący zajęcia: dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US / dr Igor Kozak
  2. Wykład monograficzny z teologii praktycznej (I): Miłosierdzie doznawane, miłosierdzie świadczone – sposobem spełnienia człowieka – prowadzący zajęcia bp prof. zw. dr hab. Henryk Wejman

Harmonogram zajęć – II rok

  1. Wykład monograficzny z teologii praktycznej (II): Bioetyka w dyskursie ekumenicznym
    – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
  2. Wykład monograficzny z dyscyplin pokrewnych (I): Aktualne unormowania dot. dyscypliny sakramentalnej w prawie powszechnym i partykularnym – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US

Harmonogram zajęć – III rok

  1. Wykład monograficzny z dyscyplin pokrewnych (III): Historia Kościoła na Pomorzu Zachodnim i środkowym Nadodrzu po 1945 r. – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US
  2. Wykład monograficzny z teologii praktycznej (III): Teolingwistyczne aspekty języka religijnego – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US


PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2017-2018 pdf