Terminy i harmonogram zajęć na studiach doktoranckich
w semestrze zimowym 2018/2019:

Terminy zajęć:

Październik Listopad Grudzień Styczeń
03.10.2018 07.11.2018 05.12.2018 09.01.2019
10.10.2018 14.11.2018 12.12.2018 16.01.2019
17.10.2018 21.11.2018 19.12.2018 23.01.2019
24.10.2018 28.11.2018
31.10.2018

13:55 – 15:25            seminarium doktoranckie – dla wszystkich roczników: I – IV

Harmonogram zajęć – I rok

15:30 – 17:00  Wykład monograficzny z teologii praktycznej (I): Miłosierdzie doznawane, miłosierdzie świadczone – sposobem spełnienia człowieka (sala 203)
– bp prof. zw. dr hab. Henryk Wejman

17:15 – 18:45  Metodologia nauk teologicznych i badań naukowych (sala 203)
– ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk, prof. US

 

Harmonogram zajęć – II rok i III rok

*W terminach: 03.10.2018 r., 17.10.2018 r., 31.10.2018 r., 07.11.2018 r., 21.11.2018 r., 05.12.2018 r., 09.01.2019 r., 23.01.2019 r.:

15:30 – 18:45  Wykład monograficzny z teologii praktycznej (III): Teolingwistyczne aspekty języka religijnego (sala 202)
– ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US

 

**W terminach: 10.10.2018 r., 24.10.2018 r., 14.11.2018 r., 28.11.2018 r., 12.12.2018 r., 19.12.2018 r., 16.01.2019 r., 23.01.2019 r.:

15:30 – 18:45  Wykład monograficzny z teologii systematycznej (III): Księga Rodzaju: czyli jak odczytać i zaktualizować zawarte w niej doświadczenie wiary (sala 202)
– ks. prof. zw. dr hab. Janusz Lemański