Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2015 – 2016

opłata za legitymację                                     17,-
opłata za indeks                                               4,-
opłata za dyplom                                           60,-
opłata za dyplom w języku obcym             40,-


opłata za duplikat dokumentu jest wyższa o 50% ceny dokumentu oryginalnego

oświadczenie o opłatach za zajęcia dydaktyczne (raty) w roku akad.2015/2016
POBIERZ

zasady i tryb pobierania opłat (i zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US w roku akad. 2015/2016 – dotyczy studentów I roku studiów oraz wznawiających studia POBIERZ

tabele opłat za zajęcia dydaktyczne dla studentów rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akad. 2015/2016 POBIERZ

zasady i tryb pobierania opłat (i zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 
POBIERZ

tabela opłat za zajęcia dydaktyczne dla studentów WT US rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akad. 2014/2015
ITA;  NOR i NOR IITEO;  z.ITA;  z.NOR i z.NORII;  z.TEO

zasady i tryb pobierania opłat (i zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US rozpoczynających studia przed rokiem akad. 2014/2015 
POBIERZ

tabela opłat za zajęcia dydaktyczne dla studentów WT US, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2014/2015

ITA   NOR I i II   TEO1-3 ;  TEO4-5 ;  z.ITA ;  z.NOR I i II ;  z.TEO 1-3 ;  z.TEO 4-5