Konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego w Katedrze Italianistyki

konkurs – pobierz plik

Druki do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie - zgoda na wliczenie do minimum kadrowego

Oświadczenie - podstawowe lub dodatkowe miejsce pracy

Oświadczenie o spełnianiu wymogów Ustawy PoSW