Konferencja nt: „Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych (w trzechsetlecie koronacji Ikony Jasnogórskiej)”

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Papieża Pawła VI nr 2, 12 października 2017 r., sala nr 205. Godzina rozpoczęcia 9.00


O. Dr Grzegorz Prus OSPPE
(Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, Kraków – Skałka)
Przebieg uroczystości koronacyjnych obrazu jasnogórskiego w roku 1717

♦ O. Jan Stanisław Rudziński OSPPE
(Kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry)
300-lecie królowania Maryi w Narodzie Polskim

O. Dr Nikodem Kilnar OSPPE
(Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych KEP
Prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska)
Życie muzyczne Jasnej Góry


11.oo Część 2        Przewodniczy: dr hab. prof. KUL Jolanta Malinowska

Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
(Uniwersytet Warszawski)
Symbole i symbolika w łacińskich emblematach maryjnych z XVII wieku

♦  Dr hab. prof. UJ Elwira Buszewicz
(Uniwersytet Jagielloński)
Ortus in occasu. Ody Benigna Buchowskiego na cześć Matki Boskiej Tuchowskiej

♦ Dr Justyna Zaborowska-Musiał
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Hortus Marianus symbolika roślinna w cyklu epigramatów maryjnych Alberta Inesa (Acroamatum epigrammaticorum Centuria IV, Classis prima, 1653)


13. 3o Część 3        Przewodniczy: ks. dr hab. prof. US Sławomir Bukalski

♦ Dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberkowa
(Akademia Ignatianum w Krakowie)
Jezuici i kult maryjny w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII w. Wybrane przykłady

Prof. dr hab. Piotr Urbański
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Księgi cudów zgromadzenia filipinów

♦ Dr Agnieszka Borysowska
(Książnica Pomorska w Szczecinie)

   Ks. dr Tadeusz Ceynowa
(Uniwersytet Szczeciński)
Kronika ks. Delerdta (1777-1789) jako źródło do poznania historii sanktuarium maryjnego w Skrzatuszu i dziejów kultu maryjnego w Polsce. Perspektywa historyczno-archiwalna i literaturoznawcza


15.15 Część 4        Przewodniczy: ks. dr hab. prof. US Cezary Korzec

♦ Prof. dr hab. Teresa Szostek
(Uniwersytet Wrocławski)
Kult maryjny dla maluczkich (illiterati) w kaznodziejstwie średniowiecznym

♦  Prof. dr hab. Marek Skwara
(Uniwersytet Szczeciński)
Sztuka retoryczna w jasnogórskim kazaniu koronacyjnym księdza Atanazego Kierśnickiego

♦ Ks. dr hab. prof. US Jarosław Nowaszczuk
(Uniwersytet Szczeciński)
Homagium pośród innych wystąpień publicznych jasnogórskiej koronacji 1717 roku

16.3o Podsumowanie części czwartej
 
16.45  Zamknięcie konferencji