• 04 PAŹ 18

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Młodzież wobec problemu wiary i wyboru powołania”

  Międzynarodowa Konferencja  Naukowa pt. Młodzież wobec problemu wiary i wyboru powołania. Szczecin, 23.10.2018 r., Aula Wydziału Teologicznego US


  PROGRAM

  8.45 Powitanie:
  – dr hab. prof. US Kazimierz Dullak, Dziekan WTUS
  – bp prof. zw. Henryk Wejman

  9.00
  – ks. dr. hab. Zbigniew Waleszczuk , Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
  Czy papież Franciszek przyciąga młodych do Kościoła?

  – o. dr Kasper Mariusz Kaproń OFM, Uniwersytet Katolicki św. Pawła, Cochabamba (Boliwia)
  Religijność młodzieży w latynoamerykańskiej metropolii na przykładzie Cochabamby (Boliwia).

  – Prof. Dr. phil. Dipl. theol. Thomas Brose, Seminarium „Redemptoris Mater”, Berlin/ Papieski Uniwersytet Gregoriana, Rzym (Niemcy)
  Schöpferische Minderheit. Katholische Studentengemeinden als Lernorte des Glaubens (Twórcza mniejszość. Katolickie wspólnoty studenckie jako miejsca uczenia się wiary)

  – o. dr hab. Michal Kaplánek SDB, Uniwersytet Południowoczeski, Czeskie Budziejowice (Czechy)
  Die Begleitung der Jugendlichen auf der Suche nach dem eigenen Lebensweg
  (Zachęcanie młodych ludzi do znalezienia swojej misji życiowej)

  10.30 -11.00 Przerwa /kawa

  11.00
  – ks. bp dr Adrian Korczago, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa
  Pozyskiwanie orientacji w wierze duszpasterskim wyzwaniem w kontekście sekularyzacji. Perspektywa luterańska

  – Dr Wiesław Romanowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II, Biała Podlaska
  Specyfika religijności młodzieży prawosławnej w perspektywie badań socjologicznych

  – Ks. dr Remigiusz Szauer, Uniwersytet Szczeciński , Szczecin
  Między potrzebą doznań a trwałością postaw. Wymiary doświadczenia religijnego młodzieży w perspektywie socjologicznej 

  12.00 – 12.30 Przerwa/ kawa

  12.30
  – dr Rafał Cekiera, Uniwersytet Śląski, Katowice
  Instagramowi apateiści czy poszukiwacze autentyczności? Religijność młodych Polaków w ujęciu socjologicznym

  – dr Mateusz Tutak, Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
  Młodzież polska i jej duszpasterstwo w świetle badań i dokumentów przedsynodalnych

  – ks. dr Krzysztof Łuszczek, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
  Zmiany społeczne a rzeczywistość formacyjna w polskim seminarium duchownym na początku XXI w.

  – s. dr Bogna Młynarz ZDCh, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Kraków
  Kryzys powołań w świetle Bożego spojrzenia

  14.00  – Dyskusja, zakończenie


  Organizatorzy:

  Wydział Teologiczny US, Katedra Teologii Praktycznej, Katedra Nauk o Rodzinie, Katedra Pedagogiki i Katechetyki

  Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Katedra Komunikacji Religijnej

  Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein w Zielonej Górze

  Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Archidiecezjalnej w Szczecinie

  Współorganizatorzy:

  Kwartalnik „Więź”

  Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

  Rada Programowa:

  Dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US

  Ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US

  Ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US

  Ks. dr Mariusz Jagielski

  Ks. dr Rafał Kowalski

   

  Sekretarz: ks. dr Paweł Płaczek