• 06 LUT 19

  Kwalifikacja na program Erasmus+ 19/20 już otwarta!

  Od 01 do 25 lutego wszyscy studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mogą aplikować na wyjazdy w programie Erasmus+: kraje programu (UE) zarówno na studia, jak i na praktyki!

  Wyjazdy będą odbywać się w roku akademickim 2019/2020, na studia w semestrze zimowym i/lub letnim, a na praktyki od lipca 2019 do września 2020.

  Aplikacje są składane online na stronie: https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/

  Zasady wyjazdów znajdują się na stronie Działu Spraw Międzynarodowych:
  1. STUDIA
  2. PRAKTYKI