Napisz do nas

portret

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul.  Pawła VI nr 2
71-459  SZCZECIN
tel.: 91 444 1451 / fax: 91 444 1460
e-mail: wt@usz.edu.pl 

Dziekanat:

mgr Bożena Buła  – kierownik dziekanatu – tel. 91 444 1457
mgr Jadwiga Lewicka – samodzielny referent – tel. 91 444 1451, sprawy studenckie
mgr Jolanta Marcjan – samodzielny referent – tel. 91 444 1451, sprawy studenckie
mgr Malwina Grzesiak – samodzielny referent – tel. 91 444 1450, sprawy studenckie
mgr Magdalena Śledziewska– samodzielny referent – tel. 91 444 1456, finanse Wydziału, sprawy studenckie

mgr Krzysztof Wodzyński – starszy referent – tel. 91 444 14 58, sprawy studenckie, promocja WT
ks. dr Krzysztof Gorczyński – samodzielny referent – tel. 94 345 9022, sekcja Koszalin

mgr Małgorzata Brodzińska – samodzielny referent – tel. 68 382 0887, sekcja Paradyż

Kierownik obiektu:
Lucjan Ząbecki – tel. 91 444 1459

Portiernia – tel. 91 444 14 53