Planowane konferencje i sympozja naukowe w roku 2019

Przygotowanie do małżeństwa w świetle najnowszych regulacji
Termin: maj 2019, Szczecin – Gorzów
Kontakt: ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US kazimierz.dullak@usz.edu.pl

Jakość narzeczeństwa. Jakość i stabilność małżeństwa
Termin: czerwiec 2019, Szczecin
Kontakt: ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US sławomir.bukalski@usz.edu.pl

Razem czy osobno? Duszpasterstwo stanowe mężczyzn i kobiet
Termin: 22.10.2019, Szczecin
Kontakt: ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US andrzej.dragula@usz.edu.pl