• 27 PAŹ 17

  Konferencja naukowa nt. „Religia jako przestrzeń dialogu” z cyklu „Bóg – Człowiek – Wszechświat”

  Katedra Teologii Moralnej i Duchowości oraz Katedra Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowym cyklu konferencji

  Bóg – Człowiek – Wszechświat

  1. Konferencja

  Religia jako przestrzeń dialogu

  6 listopada 2017 r., WT US sala 205

  Program

  09.30 – 10.00 Rozpoczęcie konferencji

  Powitanie uczestników konferencji: ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dullak – Dziekan WT US

  Słowo wstępne: bp prof. zw. dr hab. Henryk Wejman


  10.00 – 12.30 Część pierwsza

  – prof. dr hab. Marek Szulakiewicz (WPiSM UMK)

  Dialog religii i kultur – o zawiedzionych nadziejach

  – ks. dr hab. prof. UKSW Maciej Bała (WFCh UKSW)

  Dialog wiary i niewiary. Doświadczenia francuskiej fenomenologii 

  – o. prof. dr Edmund Kowalski CSsR (Accademia Alfonsiana Rzym)

  Etyka spotkania. Personalizm egzystencjalny G. Marcela: od wymogu ontologicznego do imperatywu etycznego

  – ks. dr Krzysztof Jaworski (WT US)

  Czy dialog z Bogiem ma wpływ na przyszłość? Problem futura contingentia

  – ks. dr Marcin Napadło (WT US)

  Światopogląd chrześcijański jako wynik dialogu religii i nauki


  12.30 – 13.00 Przerwa

  13.00 – 15.00 Część druga


  – ks. dr hab. prof. UO Rajmund Porada (WT UO)

  Dialog ekumeniczny jako samourzeczywistnienie się Kościoła

  – O. dr Zenon Szabłowiński SVD (Catholic Theological Institute in Bomana, Papua Nowa Gwinea)

  Pokojowo-twórcza rola dialogu w pojednaniu politycznym w Republice Południowej Afryki

  – ks. dr Marcin Szczodry (WT US)

  Bioetyka katolicka i bioetyka laicka – dialog czy konfrontacja

  – ks. mgr lic. Paweł Bernacki (Institut Catholique de Paris)

  Chrześcijaństwo jako religia dialogiczna

   

  15.00 Podsumowanie


  plakat konferencji