• 30 PAŹ 17

  Konferencja naukowa nt. „Liturgia i muzyka liturgiczna we współczesnej debacie”

  Katedra Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie zapraszają na konferencję naukową nt. Liturgia i muzyka liturgiczna we współczesnej debacie teologiczne, która odbędzie się 18 listopada 2017 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

   Program

  8.30 – Otwarcie: ks. dr Wojciech Wojtowicz, Rektor WSD

  8.45- 9.15 – Rola krwi w żydowskim rytuale ofiarniczym – ks. prof. Janusz Lemański

  9.15 – 9.45 – Współczesna nauka w służbie liturgii: argumenty epistemologiczne i kognitywne za starszą formą rytu rzymskiego – ks. dr hab. Wojciech Grygiel

  9.45- 10.15 – Kardynała Roberta Saraha interpretacja reformy liturgii – ks. dr hab. Janusz Bujak prof. US

  10.15 – 10.30 – dyskusja

  10.30 – 11.00 – przerwa

  11.00 – 11.30 – Muzyka liturgiczna jako logike latreia w myśli kard. J. Ratzingera – dr Antonina Karpowicz-Zbińkowska

  11.30 – 12.00- Muzyka liturgiczna nośnikiem piękna. Czy dzisiaj możliwe i aktualne?  – ks. dr hab. Rober Tyrała prof. UPJPII

  12.00 – 12.30 – Nawrócenie jako punkt wyjścia odnowy muzyki liturgicznej w myśli papieża Benedykta XVI – dr Łukasz Bilski

  12.30 – Dyskusja, zakończenie

  plakat