Sample Header

Program studencko-doktoranckiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Sztuka życia w rodzinie w dobie ponowoczesności.

Data: 6 kwietnia 2017 r.
Miejsce obrad: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul.  Pawła VI nr 2
w Szczecinie, s. 201.

15.30 – dr Ewa Rojewska – powitanie gości i otwarcie konferencji

15.45 – lic. Judyta Kwiatkowska, Komunikowanie miłości w rodzinie w dobie ponowoczesności
16.00 – Paulina Kunicka, Władza rodzicielska a granice wolności dziecka
16.15 – Róża Nadbrzeżna, Sztuka stawiania granic dziecku i sobie w dobie ponowoczesności, czyli kiedy i jak zacząć mówić nie i doceniać to co się ma
16.30 – lic. Wioleta Zmuda Trzebiatowska, Moje życie w moich rękach, a życie
w rodzinie – własna interpretacja
16.45 – mgr Emilia Mazurek, Homeschooling (edukacja domowa) wyzwaniem dla rodziców
17.00 – lic. Dorota Gustaw, Sztuka życia osób starszych w dobie ponowoczesności
17.15 – mgr Katarzyna Wiszniowska, Wychowanie w rodzinie zastępczej według pedagogii Janusza Korczaka
17.30 – mgr Barbara Rdzanek, Lokalna sieć wsparcia i profilaktyka wobec zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży na przykładzie miasta Białogard
17.45 – mgr Katarzyna Wrona, Rodzina w sytuacji emigracji zarobkowej
18.00 – lic. Natalia Dąbrowska, Niebezpieczeństwo uzależnienia od alkoholu w dobie ponowoczesności

1815 – dyskusja i podsumowanie konferencji