Katedra Teologii Moralnej i Duchowości
pokój nr 210

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego

Informacje o katedrze

W ramach pracy naukowo-dydaktycznej pracownicy katedry prowadzą badania z zakresu teologii moralnej i duchowości, na które składają się fundamentalne zagadnienia etyczne oraz problemy szczegółowe z uwzględnieniem tematyki bioetycznej w kontekście interdyscyplinarnym jak i aktualizacja życia duchowego człowieka oraz badania dotyczące duchowości innych wyznań chrześcijańskich i zrzeszeń religijnych.

    Dydaktyka

    Oprócz wykładów kursorycznych pracownicy katedry proponują następujące wykłady monograficzne:

    „W poszukiwaniu sensu moralnej odpowiedzialności w sytuacjach konfliktowych”

    „Tradycja modlitwy chrześcijańskiej”

    „Normatywność obiektywna i subiektywna. Wybrane zagadnienia z etyki sytuacyjnej i tematyki sumienia”