Katedra Nauk o Rodzinie
pokój nr 207

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego

Informacje o katedrze

Katedra Nauk o Rodzinie zasadnicze badania podejmuje wokół problematyki narzeczeństwa, małżeństwa, rodziny, wychowania, rozwoju i wychowania seksualnego, poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz mediacji. Prace badawcze koncentrują sie zarówno na uwarunkowaniach jakości życia małżeńsko-rodzinnego, jak też na zagrożeniach oraz profilaktyce w powyższej problematyce. Rozważania teoretyczne oraz badania empiryczne podejmowane są w ramach pięciu dyscyplin naukowych: nauki o rodzinie, psychologia, pedagogika, teologia, medycyna.

Szczegółowe kierunki poszukiwań koncentrują się wokół następujących zagadnień, problemów i obszarów badawczych:

a) psychopedagogika rodziny – psychospołeczne (głównie rodzinne) uwarunkowania funkcjonowania jakości związku małżeńskiego;
b) pedagogika rodziny, komunikacja w rodzinie, wychowanie personalistyczne;
c) moralne oraz psychospołeczne aspekty wychowania;
d) transmisje międzypokoleniowe a jakość funkcjonowania dorosłych w relacjach heteroseksualnych;
e) uwarunkowania jakości narzeczeństwa oraz małżeństwa w kontekście teorii przywiązania Johna Bowlby´ego;
f) małżeństwo i rodzina w kryzysie – pomoc doradcza i terapeutyczna;
g) rodzina w kontekście uzależnienia oraz kryzysów indywidualnych – interwencja kryzysowa, pomoc terapeutyczna;
h) niepłodność małżeńska, wczesne niepowodzenia prokreacji, profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego;
i) psychologiczne aspekty funkcjonowania samotnych matek;
j) społeczne aspekty rozwoju nowych technologii informacyjnych w kontekście ich wpływu na wychowanie oraz relacje w rodzinie.

Dydaktyka – przedmioty prowadzone w katedrze
Anatomia i fizjologia człowieka Odpowiedzialne rodzicielstwo Poradnictwo rodzinne
Dydaktyka Pedagogika Psychologia ogólna
Fizjologia płodności Pedagogika prenatalna Psychologia Pastoralna
Teoria komunikacji Seksuologia Psychologia rozwojowa
Uwarunkowania biologiczne rozwoju człowieka Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: Psychologia ogólna Psychologia rozwojowa