Katedra Historii Kościoła i Patrologii
pokój nr 102

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego

Informacje o katedrze

Pracownicy Katedry prowadzą badania przede wszystkim z historii Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. W szczególności badania dotyczą historii parafii, instytucji diecezjalnych i poszczególnych osób zasłużonych dla Kościoła lubuskiego i pomorskiego. Ponadto wiele uwagi poświęca się misjonarzowi Pomorza – św. Ottonowi z Bambergu.