Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej
pokój nr 208

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego