Katedra Teologii Dogmatycznej
pokój nr 103

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego