Katedra Prawa Kanonicznego - Wydział Teologiczny

Katedra Prawa Kanonicznego
pokój nr 101

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego

   Wykłady:

   1. Normy generalne
   2. Lud Boży
   a. Wierni
   b. Hierarchiczny ustrój Kościoła
   c. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego
   3. Nauczycielskie zadania Kościoła
   4. Uświęcające zadania Kościoła
   a. Sakramenty
   b. Pozostałe akty kultu Bożego
   c. Miejsca i czasy święte
   5. Dobra doczesne Kościoła
   6. Sankcje w Kościele
   7. Procesy
   a. Postępowanie sądowe w ogólności
   b. Procesy sporne
   c. Niektóre procesy specjalne

   Ćwiczenia:

   1. Prowadzone są z przedmiotów przewidzianych w ratio studiorum
   2. Proseminarium
   3. Seminarium naukowe