Katedra Nauk o Rodzinie - Wydział Teologiczny

Katedra Nauk o Rodzinie
pokój nr 207

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego

Informacje o katedrze

Katedra Nauk o Rodzinie zasadnicze badania podejmuje wokół problematyki narzeczeństwa, małżeństwa, rodziny, wychowania, rozwoju i wychowania seksualnego, poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz mediacji. Prace badawcze koncentrują sie zarówno na uwarunkowaniach jakości życia małżeńsko-rodzinnego, jak też na zagrożeniach oraz profilaktyce w powyższej problematyce. Rozważania teoretyczne oraz badania empiryczne podejmowane są w ramach pięciu dyscyplin naukowych: nauki o rodzinie, psychologia, pedagogika, teologia, medycyna.

Szczegółowe kierunki poszukiwań koncentrują się wokół następujących zagadnień, problemów i obszarów badawczych:

a) psychopedagogika rodziny – psychospołeczne (głównie rodzinne) uwarunkowania funkcjonowania jakości związku małżeńskiego;

b) pedagogika rodziny, komunikacja w rodzinie, wychowanie personalistyczne;

c) moralne oraz psychospołeczne aspekty wychowania;

d) transmisje międzypokoleniowe a jakość funkcjonowania dorosłych w relacjach heteroseksualnych;

e) uwarunkowania jakości narzeczeństwa oraz małżeństwa w kontekście teorii przywiązania Johna Bowlby´ego;

f) małżeństwo i rodzina w kryzysie – pomoc doradcza i terapeutyczna;

g) rodzina w kontekście uzależnienia oraz kryzysów indywidualnych – interwencja kryzysowa, pomoc terapeutyczna;

h) niepłodność małżeńska, wczesne niepowodzenia prokreacji, profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego;

i) psychologiczne aspekty funkcjonowania samotnych matek;

j) społeczne aspekty rozwoju nowych technologii informacyjnych w kontekście ich wpływu na wychowanie oraz relacje w rodzinie.

       Dydaktyka

       Przedmioty prowadzone w katedrze:

       Wykłady:
       Anatomia i fizjologia człowieka
       Dydaktyka
       Fizjologia płodności
       Odpowiedzialne rodzicielstwo
       Pedagogika
       Pedagogika prenatalna
       Poradnictwo rodzinne
       Psychologia ogólna
       Psychologia pastoralna
       Psychologia rozwojowa
       Seksuologia
       Teoria komunikacji
       Uwarunkowania biologiczne rozwoju człowieka

       Ćwiczenia:
       z psychologii ogólnej
       z psychologii rozwojowej

       Seminarium magisterskie