Katedra Italianistyki
pokój nr 209 i 210

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego