• 12 KWI 18

  Katedra italianistyki zaprasza na międzynarodową konferencję transdyscyplinarną pt. Symbolum. Mito. Immaginario. Realtà. 17-18 kwietnia 2018, godz. 9.00 Wydział Teologiczny US, ul. Pawła VI nr 2 w Szczecinie

  Katedra italianistyki zaprasza na międzynarodową konferencję transdyscyplinarną pn.  Symbolum. Mito. Immaginario. Realtà oraz na towarzyszącą jej wystawę prac plastycznych Fernandy Mancini.

  W historii myśli, kultury, literatury oraz religii studia nad Symbolem, który wypełnia ogromną przestrzeń ludzkiego wyobrażenia, zawsze cieszyły się żywym zainteresowaniem badaczy. Ustalenia Bachelarda, Junga, Duranda, Eliade, Ricoeura, Vidala, Florenskiego, Riesa pozwoliły pełniej zrozumieć istotne funkcje symbolu, swoistego dowodu tożsamości człowieka. Wyobraźnia symboliczna wznosi most między widzialnym a niewidzialnym, poświadcza pokrewieństwo ludzi i bogów, obejmuje również poczucie cudowności, źródło wszelkich ludzkich poszukiwań, zaproszenie do niewidzialnego

  Symbolum to pierwsze z planowanego cyklu spotkań, którego celem naukowo-kulturalnym jest odnalezienie integralności człowieka wraz z jego  immanentną naturą Homo symbolicus, figury mediatora we wszechświecie, zdolnego do kreatywności, tj. wolności duchowej. W konferencji organizowanej przez Katedrę italianistyki WT US w dniach 17-18 kwietnia udział wezmą naukowcy z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Tunezji, Kanady oraz Grecji. Oprócz badaczy głos zabiorą artyści reprezentujący sztuki plastyczne i fotografię a także psychoanalityk jungowski. Języki konferencji to włoski, polski oraz angielski.

  Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych rzymskiej malarki Fernandy Mancini pn. Symbol. Wyobrażenia możliwego spotkania w klubie 13 Muz. Na wernisaż zapraszamy 17 kwietnia o godzinie 18.00. Głównym organizatorem konferencji oraz kuratorką wystawy jest dr Diana Del Mastro. Konferencja oraz wystawa organizowane są pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecina, Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz Honorowego Konsulatu Włoch w Szczecinie.

  Programma conferenza