• 11 CZE 18
  Katedra Italianistyki WT US zaprasza na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową nt. „Religio. Intymność i zewnętrzność”. 12-13.06.2018, Wydział Teologiczny US

  Katedra Italianistyki WT US zaprasza na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową nt. „Religio. Intymność i zewnętrzność”. 12-13.06.2018, Wydział Teologiczny US

  W ramach współpracy międzynarodowej z uczelnia partnerską Uniwersytetem w Foggi, po raz trzeci Katedra Italianistyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Dipartimento di Studi Umanistici Uniwersytetu w Foggii, organizują w dniach 12-13 czerwca 2018, międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną  „Religio. Interiorità ed esteriorità. Intymność i zewnętrzność”.

           Zgodnie z artykułem 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka „każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii […] oraz wolność demonstrowania, zarówno w izolacji, jak i we wspólnocie, zarówno publicznej, jak i prywatnej, własnej religii lub wiary w nauczanie, praktykę, kult i przestrzeganie obrzędów”. Celem konferencji jest zatem interdyscyplinarne spojrzenie na wiarę jako akt intymny, który może pozostawać  niepoznany (prywatny) lecz może także stanowić  moment publicznej wypowiedzi (wymiar społeczno-polityczny), swoisty manifest religijności.

  Perspektywa prezentowanych badań (synchroniczna lub diachroniczna) obejmuje aspekty filozoficzne, medialne, teologiczne, społeczne, literackie, antropologiczne, pedagogiczne oraz historyczno-artystyczne. W konferencji weźmie udział 29 prelegentów, w tym 13 z Uniwersytetu w Foggi oraz 16 prelegentów z US.

  Konferencję objęto patronatem Prezydenta Miasta Szczecina oraz patronatem Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

  Data: 12-13 czerwiec 2018

  Miejsce: Sala 205 – Wydział Teologiczny – ul. Pawła VI, 2

  Info:  religio.conferenza@gmail.com

  Program konferencji

  Manifesto solo titolo