Studia pierwszego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem pozwalają na uzyskanie praktycznej umiejętności biegłego posługiwania się językiem włoskim. Umożliwiają zdobycie wielostronnej wiedzy o języku, historii, geografii i religii Włoch, a także elementów ogólnej wiedzy o chrześcijaństwie. Studia te są prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Bari (Włochy).
W trakcie studiów istnieje możliwość odbycia częściowych studiów zagranicznych (semestr) w ramach programu Erasmus na uczelniach we Włoszech (Bari, Triest, Mediolan, Florencja, Rzym, Katania i in.). Studia dają znajomość języka w takim stopniu, że absolwent może podjąć dalszą naukę w Uniwersytecie w Bari.
Absolwenci będą też mogli, w oparciu o uzyskaną wiedzę, uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych w Uniwersytecie w Bari.

 Praktyczna nauka języka włoskiego
 Historia literatury włoskiej
 Geografia Włoch
 Historia chrześcijaństwa
 Literatura porównawcza
 Historia sztuki włoskiej

Absolwent kierunku może podejmować pracę w różnorodnych dziedzinach życia związanych z obszarem języka i kultury włoskiej. Może animować kontakty polskowłoskie w zakresie działań wspólnych Unii Europejskiej; uczyć języka włoskiego w Polsce i języka polskiego we Włoszech (w szkołach – po zdobyciu wymaganego przygotowania nauczycielskiego); pracować w biurach turystycznych w obu krajach, w ośrodkach dla emigrantów itp.

Absolwent kierunku może podejmować pracę w różnorodnych dziedzinach życia związanych z obszarem języka i kultury włoskiej. Może animować kontakty polskowłoskie w zakresie działań wspólnych Unii Europejskiej; uczyć języka włoskiego w Polsce i języka polskiego we Włoszech (w szkołach – po zdobyciu wymaganego przygotowania nauczycielskiego); pracować w biurach turystycznych w obu krajach, w ośrodkach dla emigrantów itp.