POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Dnia 24 lutego 2014 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 24 lutego 2014 r. Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych.

Decyzja Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów

Postępowania habililitacyjne prowadzone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego:

ks. dr Grzegorz CHOJNACKI

Autoreferat

Recenzja ks. prof. dr. hab. Piotra Jaskóły (UO Opole)

Recenzja ks. dr. hab. Piotra Roszaka (UMK Toruń)

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Wniosek

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Skład komisji

Skład komisji

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia