• 06 GRU 18

  Aspetti simbolici della Maternità nell’arte [Symboliczne aspekty macierzyństwa w sztuce]. W ramach współpracy pomiędzy Katedrą Italianistyki WT US oraz ZSO 4 w Szczecinie odbędzie się wykład w piątek 07.12 2018 w LO nr 11. Prowadzący wykład – dr Diana Del Mastro

  W ramach współpracy pomiędzy Katedrą Italianistyki WT US oraz ZSO 4 w Szczecinie w piątek 7 grudnia 2018 w LO 11, dr Diana Del Mastro poprowadzi wykłady pt.: Aspetti simbolici della Maternità nell’arte [Symboliczne aspekty macierzyństwa w sztuce].

  Wykłady odbędą się w ramach autorskiego projektu naukowego-dydaktycznego pana dra hab. Angelo Relli dot. języka i kultury włoskiej w szkole (od przedszkola do studentów) pn. Cały Szczecin mówi po Włosku – Lifelong Learning – Lingua e Cultura italiana.

  Projekt stworzony we współpracy z Centro Linguistico di Ateneo (Uczelniane Centrum Językowe) Università degli Studi di Bari, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałem Oświaty Gmina Miasta Szczecin.

  Wykłady odbędą się o 8.55, 9.50 i 11.45.

  Aspetti simbolici della Maternità nell’arte

  Symboliczne aspekty macierzyństwa w sztuce

  dr Diana Del Mastro

  Gli artisti di tutti i tempi hanno elaborato opere d’arte per riflettere sul tema della bellezza e della complessità della maternità. La lezione intende mostrare come, dalle Veneri paleolitiche al post femminismo passando per la tradizione millenaria della pittura religiosa con le sue inesauribili scene di maternità, la storia dell’arte ha spesso posto al centro la figura della madre.

  Artyści wszechczasów opracowali dzieła sztuki, by zastanowić się nad tematem piękna i złożonością macierzyństwa. Lekcja ta ma pokazać, że od paleolitu po miejsce feminizmu w historii, przechodząc przez tysiącletnią tradycję malarstwa religijnego z niewyczerpanymi scenami macierzyństwa, historia sztuki często umieszczała figurę matki w centrum.