• 21 STY 19

  Ankieta dla studentów US! Zaproszenie Rektora do wypełnienia ankiety „Zmiany w szkolnictwie wyższym”

  W związku z wdrażaniem „Konstytucji dla Nauki” zwracam się do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z prośbą o wypełnienie ankiety „Zmiany w szkolnictwie wyższym”.

  Opracowane dane służyć będą  przygotowaniu diagnozy i ukierunkowaniu prac nad niezbędnymi zmianami na naszej uczelni.

  prof. dr hab. Edward Włodarczyk

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

   

  O ANKIECIE

  ANKIETA REKTORA US „Zmiany w szkolnictwie wyższym”

  • dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
  • jest anonimowa (nie wymaga podawania imienia, nazwiska nr PESEL, itp.)
  • można ją wypełnić od dnia 21 stycznia do dnia 17 lutego 2019 r.

  Studenci otrzymają na adres poczty elektronicznej link, dzięki któremu będą mogli wypełnić ankietę.