Po raz kolejny studenci studiów III stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego mają możliwość skorzystania z wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ do krajów poza Unią Europejską. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tegoroczną ofertą oraz listą uczelni partnerskich. Najbliższa kwalifikacja trwać będzie od 6 listopada do 10 grudnia 2017 roku.

Zasady kwalifikacji, dokumenty i terminy na stronie http://www.dsm.usz.edu.pl/wyjazdy-na-studia/96-uniwersytet-szczecinski/822-zasady037002

Wersja skrócona http://prezi.com/j-c7snzfxx7v/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Zapraszamy doktorantów na spotkania informacyjne, które odbędzie się 31 października o godz. 13.30, Wydział Matematyczno-Fizyczny, sala 106

Bardzo proszę o rozpowszechnienie  tej informacji wśród studentów studiów III stopnia.

Dziękuje bardzo i pozdrawiam,

Małgorzata Kopalska

— Dział Spraw Międzynarodowych/International OfficeUniwersytet Szczeciński/University of Szczecinal. Jana Pawła II 31, 70 – 453 Szczecin tel. +48 91 444 12 08www.dsm.usz.edu.plfb.com/intoffus

 


STYPENDIUM MINISTRA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Procedura składania wniosków w roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 składanie wniosków o stypendium  ministra dla doktorantów odbywa się w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto doktoranta na stronie e- dziekanat oraz w formie papierowej wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia naukowe doktoranta i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia
i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium- na stronie internetowej MNiSW.

Rejestracja wniosków o stypendium ministra dla doktorantów, w roku akademickim 2017/2018, rozpocznie się z dniem 28.08.2017 r. poprzez osobiste konto doktoranta w e-dziekanacie.

Więcej informacji w linku poniżej

Stypendium Ministra 2017-2018