STYPENDIUM MINISTRA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Procedura składania wniosków w roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 składanie wniosków o stypendium  ministra dla doktorantów odbywa się w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto doktoranta na stronie e- dziekanat oraz w formie papierowej wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia naukowe doktoranta i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia
i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium- na stronie internetowej MNiSW.

Rejestracja wniosków o stypendium ministra dla doktorantów, w roku akademickim 2017/2018, rozpocznie się z dniem 28.08.2017 r. poprzez osobiste konto doktoranta w e-dziekanacie.

Więcej informacji w linku poniżej

Stypendium Ministra 2017-2018