• 18 GRU 18

    Porozumienie WT US z Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

    W dniu 18 grudnia 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentowanym przez ks. dr hab. prof. US Kazimierza Dullka a Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – mgr Beatę Leśniak.

    Porozumienie daje możliwość współpracy w zakresie edukacji zapewniającej wszechstronny rozwój młodzieży przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb oraz stworzenia możliwości kontynuowania kształcenia na poziomie wyższym, a także dobrego przygotowania do pracy zawodowej.